fbpx

Fundacja
na rzecz rozwoju
WARSZAWA 2030+

Naszym celem jest zrównoważony rozwój Warszawy.

Czym się zajmujemy

Nasze cele

Tworzenie i wspieranie lokalnych  wspólnot mieszkańców Warszawy.

Zwiększanie wśród mieszkańców postaw obywatelskich.

Zwiększanie oferty oraz dostępności atrakcyjnych i przyjaznych miejsc aktywności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, rekreacyjnej oraz innych form spędzania czasu wolnego w pobliżu miejsc zamieszkania.

Tworzenie i wspieranie sieci centrów w dzielnicach, które umożliwią korzystanie z podstawowych usług w pobliżu miejsc zamieszkania.
Tworzenie i rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości wśród mieszkańców.
Troska o użyteczność i estetykę publicznych przestrzeni w mieście.
Poprawianie jakości i bezpieczeństwa poruszania się po mieście z poszanowaniem wszystkich uczestników ruchu.
Troska o ofertę mieszkaniową aby była dostosowana do potrzeb i możliwości finansowych różnych grup mieszkańców.
Wspieranie działalności na rzecz rozwoju innowacyjności i wynalazczości oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych (w tym tzw. projektów Smart City).
Nasze inicjatywy

Projekty

Masz pytania?

Kontakt

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU WARSZAWA 2030+

KRS 0000766566
NIP 5223146683
REGON 382312551

al. Jerozolimskie 200
02-486 Warszawa

kontakt@fundacjawarszawa2030.org

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.