fbpx
Kilka słów o nas

O Fundacji

Celem Fundacji jest zrównoważony rozwój społeczny, gospodarczy i przestrzenny Warszawy. W ocenie fundacji, aby miasto skutecznie się rozwijało potrzebna jest ścisła współpraca organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, przedsiębiorstw oraz mieszkańców. Dzięki wspólnym celom mogą one realizować poszczególne działania przynoszące realne korzyści dla Warszawy i warszawiaków.

Czym się zajmujemy

Nasze cele

Tworzenie i wspieranie lokalnych  wspólnot mieszkańców Warszawy.

Zwiększanie wśród mieszkańców postaw obywatelskich.

Zwiększanie oferty oraz dostępności atrakcyjnych i przyjaznych miejsc aktywności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, rekreacyjnej oraz innych form spędzania czasu wolnego w pobliżu miejsc zamieszkania.

Tworzenie i wspieranie sieci centrów w dzielnicach, które umożliwią korzystanie z podstawowych usług w pobliżu miejsc zamieszkania.
Tworzenie i rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości wśród mieszkańców.
Troska o użyteczność i estetykę publicznych przestrzeni w mieście.

Poprawianie jakości i bezpieczeństwa poruszania się po mieście z poszanowaniem wszystkich uczestników ruchu.

Troska o ofertę mieszkaniową aby była dostosowana do potrzeb i możliwości finansowych różnych grup mieszkańców.
Wspieranie działalności na rzecz rozwoju innowacyjności i wynalazczości oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych (w tym tzw. projektów Smart City).

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.