fbpx
OPIS WARSZTATU

Celem zajęć jest zrozumienie funkcjonowania układu nerwowego (mózgu, autonomicznego układu nerwowego, w tym nerwu błędnego) oraz poznanie sposobów na kształtowanie samoregulacji u rodzica, dzieci i młodzieży w codziennym wychowaniu. Zostaną przedstawione treści teoretyczne dotyczące teorii poliwagalnej i techniki pozwalające na lepsze reagowanie na sytuacje stresowe przez opiekuna i dziecko, poprzez przywrócenie poczucia bezpieczeństwa, wyhamowanie nadaktywnych reakcji i lepszą komunikację z innymi ludźmi.

 

Na naszym warsztacie:
  • Zostaną zaprezentowane zasady teorii poliwagalnej: 1. Hierarchia autonomiczna. 2. Neurocepcja. 3. Koregulacja.
  • Omówiony związek między stylami przywiązania rodzic-dziecko a zdolnością do samoregulacji.
  • Ćwiczenia na rozpoznawanie reakcji z AUN oraz integrowanie nowych rytmów autonomicznych: Góra uczuć. Kotwice bezpieczeństwa. Zapalniki i hamulec wagalny.
  • Przykłady sytuacji z życia rodzinnego oraz sposoby radzenia sobie z sytuacjami stresowymi w różnych obszarach: biologicznym, emocjonalnym i społecznym
  • Sposoby na wzmacnianie więzi.
Rozwiniesz umiejętności:
  • dostrzegania swoich stanów autonomicznych oraz stanów autonomicznych dziecka
  • regulacji emocji i zachowań dziecka
  • samoregulacji swoich emocji i zachowań
TERMIN I MIEJSCE WARSZTATU

17 czerwca 2023 (10:00-17:00)
MAL we Włochach, ul. Rejonowa 6/8

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.