Trzeci kwartał 2020 – ocena radnych

Szanowni Mieszkańcy,

? Przedstawiamy już czwarty kwartalny ranking radnych opracowany zgodnie z założeniami projektu „Barometr Obywatelski w dzielnicy Włochy m.st Warszawy” prowadzonego przez Fundacja WARSZAWA 2030+ . Prezentujemy dane w ujęciu za III kwartał oraz narastająco od początku 2020 roku.

?? Jak zawsze ocenę wyników i wnioski pozostawiamy mieszkańcom dzielnicy.

? Chcielibyśmy przypomnieć, iż analizie i ocenie podlegały 3 obszary działalności każdego radnego:
I. Praca w komisjach,
II. Aktywność na sesjach,
III. Praca w terenie.

✅ Zgodnie z wystandaryzowanym kwestionariuszem przyznawaliśmy punkty w szczególności za: obecność na komisjach/sesjach, przygotowanie merytoryczne do omawianych zagadnień, postawę wobec omawianych spraw, sposób reprezentowania interesów mieszkańców, aktywność w poszukiwaniu rozwiązań akceptowalnych dla wszystkich interesariuszy.

? Przyglądaliśmy się również czy i jak radni realizują obowiązek utrzymywania więzi z mieszkańcami, o którym mowa w ustawie, w szczególności dostępność radnego dla mieszkańców, uczestnictwo w wydarzeniach odbywających się na terenie dzielnicy, składane zasadne i merytoryczne interpelacje oraz jak radni informują mieszkańców o swojej działalności.
? W każdym przypadku analizowaliśmy czy radny swoją postawą i aktywnością buduje pozytywny wizerunek Rady Dzielnicy i pogłębia zaufanie mieszkańców do niej.

❗ Chcemy ponownie zwrócić uwagę, iż zgodnie z przyjętymi założeniami uzyskanie noty powyżej 30 % możliwych punktów należy interpretować, iż radny wykonywał mandat powierzony przez mieszkańców w zadowalającym stopniu. Z drugiej strony jeśli wynik nie przekroczył progu 20% możliwej liczby punktów ocena powinna skłonić radych do refleksji i zastanowienia.

__
Sfinansowano przez @narodowyinstytutwolnosci ze środków #PROO

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.