Skrzynka mailowa dla mieszkańców

? SKRZYNKA MAILOWA DLA MIESZKAŃCÓW

? Pierwsze emocje związane z rankingiem radnych Dzielnicy Włochy za ostatni kwartał 2019 roku za nami. Społeczni obserwatorzy byli obecni na wszystkich sesjach, komisjach, obserwowali radnych w terenie, sprawdzali obecność na dyżurach, obserwowali aktywność w mediach społecznościowych oraz na wydarzeniach organizowanych dla mieszkańców. Oceny radnych są czystą matematyką a nie odczuciem czy sugestią. Według wystandaryzowanego kwestionariusza punkty są przyznawane – kiedy jest działanie, nie są przyznawane – kiedy działania nie ma.

❓ Ale czy to wystarczy? Idealna sytuacja byłaby wtedy, gdyby każdy mieszkaniec dzielnicy mógł partycypować w ocenę działalności radnych. Partycypować czyli uczestniczyć, mieć wpływ, zaangażować się, współodpowiadać za przebieg oceny.

✅ Dlatego od stycznia 2020 roku w celu poszerzenia i wzmocnienia mechanizmów partycypacji i funkcji kontroli obywatelskiej w organach samorządowych, zwiększenia wśród mieszkańców postaw obywatelskich, a ponadto rozwoju lokalnej demokracji, w ramach projektu zostanie uruchomiona „skrzynka mailowa dla mieszkańców”.

✍ Każdy mieszkaniec Dzielnicy Włochy będzie mógł opisać jakie konkretne działania podjął radny dla dobra mieszkańców, bądź jakich działań nie podjął. Wpisy będą weryfikowane co do wiarygodności. W uzasadnionych zweryfikowanych przypadkach w ramach kategorii „Praca w terenie” radny będzie mógł otrzymać dodatkowe punkty.

? Adres mailowy, na który przyjmujemy informacje o aktywności radnych to barometrobywatelski@fundacjawarszawa2030.org

__
Sfinansowano przez @narodowyinstytutwolnosci ze środków #PROO