Radny w czasie narodowej kwarantanny

? RADNY W CZASIE NARODOWEJ KWARANTANNY

? Czas ogólnonarodowej kwarantanny związanej z epidemią SARS-CoV-2 i wprowadzony stan epidemiczny, a wraz z nim zalecenia ograniczenia aktywności zawodowej oraz społecznej, prowadzenie pracy zdalnej, a także ograniczenia w poruszaniu się w przestrzeni publicznej, stwarzają nowe wyzwania – również dla radnych.

Zgodnie z wydanymi przepisami odwołane i przesunięte na inny termin zostają sesje Rady Dzielnicy oraz posiedzenia komisji Rady Dzielnicy, a radni odwołują terminy dyżurów. Nie zwalnia to jednak radnych z ustawowego obowiązku utrzymania stałej więzi z mieszkańcami i działania nakierowanego na dobro wspólnoty samorządowej, czyli ogółu mieszkańców. Wykonywanie mandatu radnego w stanie epidemicznym ze wszystkimi tego konsekwencjami, stawia przed radnymi nowe wyzwania.

W naszej ocenie, wykonując mandat radnego w tym szczególnym czasie, radny może jednak m.in.:
➡ Wspomóc wysiłek rządu w prowadzeniu akcji informacyjnych mających zwiększyć wiedzę i świadomość społeczną manipulowaną fake newsami,
➡ Zająć się organizacją akcji samopomocowych w mediach społecznościowych lub na swojej stronie internetowej, w szczególności skierowanych do seniorów oraz lekarzy i personelu medycznego,
➡ Zgłaszać zapytania i interpelacje Zarządowi Dzielnicy oraz interweniować w sprawach pilnych i ważnych, szczególnie w obecnej sytuacji,
➡ Utrzymywać stały kontakt z mieszkańcami za pośrednictwem zdalnych kanałów komunikacji m.in. strona internetowa, fanpage, portale społecznościowe, wskazać numer telefonu bezpośredniego, adresu poczty elektronicznej – nie wszyscy radni to obecnie podają,
➡ Zaangażować się wraz ze swoimi strukturami i organizacjami w pomoc osobom w najtrudniejszej sytuacji tj. włochowskim seniorom i osobom niepełnosprawnych, a także znajdującym się na przymusowej kwarantannie,
➡ Korzystać z uprawnień do inicjatywy uchwałodawczej, w sprawach wymagających natychmiastowych reakcji lub łagodzących skutki obecnej sytuacji kryzysowej dla mieszkańców, takich jak np:
– wprowadzenia możliwości bonifikaty dla przedsiębiorców, którzy wynajmują lokale od ZGN, a obecnie mają problemy z płynnością,
– odroczenia w zapłacie należności podatkowych i opłat uiszczanych na rzecz samorządu,
– czasowego wyłączenia stref płatnego parkowania,
– zastosowania ulg i odroczeń w opłacie czynszów mieszkań komunalnych dla mieszkańców Włoch, którzy w czasie kwarantanny nie otrzymują wynagrodzenia za pracę,
– zgłaszania innych propozycji działań systemowych.

Ponadto może udzielać wsparcia w innych formach, które ułatwią mieszkańcom przetrwać trudny czas kwarantanny oraz ochronić ich w jakimś stopniu przez zagrożeniami.

❗ Sytuacja, w której się znaleźliśmy (która ostatecznie nie wiadomo kiedy się unormuje), powoduje, że istnieje ogromna potrzeba odpowiedzialnego podejścia radnych do wykonywania mandatu. Jak wskazujemy, możliwości jest bardzo dużo. Ważne działania doraźne, ale i systemowe.

? Mając na uwadze konieczność dokonywania rzetelnej oceny pracy radnych, zwracamy się do Państwa ponownie z prośbą o informowanie o wszelkich działaniach podejmowanych przez radnych Dzielnicy Włochy w celu zminimalizowania skutków pandemii koronawirusa oraz innych podjętych na rzecz mieszkańców. Prosimy o informacje na adres poczty elektronicznej: barometrobywatelski@fundacjawarszawa2030.org

__
Sfinansowano przez @narodowyinstytutwolnosci ze środków #PROO