Pierwsze półrocze 2020 roku – ocena radnych

Szanowni Mieszkańcy,

? Za nami sześć miesięcy oceny prac radnych w 2020 roku, z czego trzy w trudnych warunkach reżimu sanitarnego, podczas których sesje oraz komisje odbywały się zdalnie. Pandemia nie zwalnia radnego jednak z ustawowych obowiązków, które zobowiązany jest wykonywać rzetelnie na wielu płaszczyznach. Bardzo ważne są dobre relacje z pozostałymi radnymi, współpraca z zarządem, aktywność podczas prac w komisjach, obecność i aktywność na sesjach rady i inna działalność. Radny powinien działać w sposób jawny, publicznie przedstawiać swoje plany i zawsze być gotowym ponieść konsekwencje swoich działań. Radny wykonuje swoje obowiązki z myślą o wspólnocie samorządowej i mieszkańcach – to tyle w teorii, a jak było?

? Przedstawiamy nasz nowy ranking radnych opracowany zgodnie z założeniami projektu Barometr Obywatelski w dzielnicy Włochy m.st Warszawy. Dokonaliśmy prezentacji w ujęciu kwartalnym oraz w ujęciu narastająco za całe pierwsze półrocze 2020.

? Jak zawsze ocenę wyników i wnioski pozostawiamy mieszkańcom dzielnicy. Chcemy ponownie zwrócić uwagę, iż zgodnie z przyjętymi założeniami uzyskanie noty powyżej 30 % należy interpretować, iż radny wykonywał swój mandat powierzony przez mieszkańców w zadowalającym stopniu. Z drugiej strony jeśli wynik nie przekroczył progu 20% łącznej sumy punkt ocena powinna skłonić do refleksji i wyciągnięcia wniosków.

❗ W drugim kwartale, a w szczególności w ocenach za maj wystąpiła po raz pierwszy odkąd prowadzony jest projekt (czyli od 9 miesięcy) sytuacja, w której społeczni obserwatorzy skorzystali z nadzwyczajnego trybu i przyznali punkty ujemne za szczególnie rażące zachowanie radnych, nie przystające do społecznego charakteru wykonywanego mandatu i powierzonego im zaufania mieszkańców. Taka sytuacja wystąpiła w odniesieniu do trzech radnych – mamy nadzieję, iż to była tylko sytuacja jednorazowa.

? W kolejnych miesiącach kontynuujemy nasze działania oraz przyjrzymy się jak radni rozpoznawani są przez mieszkańców w swoich okręgach.
__
Sfinansowano przez @narodowyinstytutwolnosci ze środków #PROO

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.