Ocena radnych w 2020 roku

? The Winner is……

? Za nami ponad rok wnikliwej obserwacji pracy włochowskich radnych. Społeczni obserwatorzy uczestniczyli we wszystkich sesjach, komisjach, sprawdzali dostępność dyżurów oraz aktywność radnych. Jaka jest włochowska rada? Generalnie najłatwiej powiedzieć – poprawna.

Jednak wyniki ankiety przeprowadzonej w grudniu 2020 wśród mieszkańców są niepokojące, nadal znikoma jest rozpoznawalność nazwisk radnych, śladowe zainteresowanie udziałem w sesjach świadczy, że należałoby sporo pracy włożyć we wzmocnienie więzi z mieszkańcami.
Analiza danych kontaktowych na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy wykazała, że 7 (ponad 30%) radnych nadal nie ma podanego ani adresu mailowego ani telefonu ! Włochowscy radni nie posiadają własnych stron internetowych, a od marca 2020 roku – żaden radny nie podjął nawet próby organizacji swoich dyżurów na możliwych dostępnych platformach komunikacyjnych. Sytuacja epidemiczna w kraju nie zwalnia radnych z ustawowego obowiązku utrzymywania stałej więzi z mieszkańcami i ich organizacjami.

? Szanowni Mieszkańcy, przedstawiamy ranking radnych podsumowujący roczną działalność społecznych obserwatorów. Po szczegółowej analizie już nikt nie powie tak jednoznacznie, że Rada Dzielnicy Włochy działa poprawnie. Okazuje się, że tylko sześciu radnych osiąga wynik 30% (przy zastosowanej punktacji minimum zaliczające – matura na poziomie podstawowym), natomiast wyniki ośmiu radnych są krytycznie niskie. Skąd tak niskie noty? Są radni w obecnej kadencji, którzy przez rok napisali tylko jedną interpelację, nie zabrali ani razu głosu podczas 12 sesji, nie zabrali ani razu głosu na przedmiotowych komisjach, nie podejmowali żadnych działań utrzymujących stałą więź z mieszkańcami.

Należy podkreślić, że z punktu widzenia potrzeb mieszkańców niezwykle słabo działa Komisja Mieszkaniowa – jedna w najważniejszych. Wiele do życzenia pozostawia także dzialalność Komisji Rewizyjnej z jej kompetencjami kontrolnymi.

?‍♂️ Peleton włochowskiej Rady Dzielnicy – choć nieliczny, ma szansę stać się przykładem dla pozostałych, aby widzieli w mieszkańcach coś więcej niż grupę wyborców, z którą rozmawia przed wyborami za pomocą wyborczych plakatów. Żółtą koszulkę lidera otrzymuje utrzymujący się na podium przez cały czas trwania projektu radny Mateusz Załęski. Gratulujemy!

? Intencją naszego projektu jako działań oddolnych, charakterystycznych dla rozwiniętego społeczeństwa obywatelskiego jest nie tylko samo zbadanie występujących zjawisk – w tym przypadku funkcjonowania radnych dzielnicy, ale nastawienie na uzyskanie oczekiwanej zmiany. Dlatego już dziś deklarujemy kontynuacje projektu oraz chęć współpracy z radnymi i mieszkańcami w kolejnym roku.

__
Sfinansowano przez @narodowyinstytutwolnosci ze środków #PROO

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.