O udziale radnych na posiedzeniach sesji Rady Dzielnicy

? RADNY – PRZEDSTAWICIEL MIESZKAŃCÓW CZY „MASZYNKA DO GŁOSOWANIA” – czyli o udziale radnych na posiedzeniach sesji Rady Dzielnicy

? Radny wykonuje swój mandat po złożeniu ślubowania, w którym zobowiązuje się obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro swojej gminy i jej mieszkańców. Dodatkowo art. 24 ustawy o samorządzie gminnym, wprost wskazuje, że radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany. Radny nie może tłumaczyć swojej nieobecności pracą zawodową, ponieważ zgodnie z ustawą każdy pracodawca ma obowiązek zwolnić radnego, żeby mógł wziąć udział w pracach organów gminy.

❓ Czy wystarczy być na sesji i podnosić rękę lub naciskać przycisk podczas głosowania? Otóż, obserwatorzy oceniali: obecność radnego na całej sesji, przygotowani merytoryczne do sesji, czy zabierając głos radny kierował się dobrem mieszkańców, czy składane propozycje służą zrównoważonemu rozwojowi dzielnicy z zachowaniem troski o majątek wspólny, postawę radnego – czy był zainteresowany sesją czy czytał gazetę lub w tym czasie wstawiał posty na swoje konto fb, czy sesja prowadzona jest z poszanowaniem prawa wszystkich uczestników, czy radny bierze udział we wszystkich głosowaniach, czy wstrzymuje się od głosu.

? Aktywność radnego podczas sesji wykazuje realne zaangażowanie w sprawy Dzielnicy, reprezentowanie interesu mieszkańców, daje możliwość wskazania stanowiska poszczególnych radnych. To czas kiedy publicznie radny może wytłumaczyć mieszkańcom dlaczego podejmuje decyzje głosowania „za” lub „przeciw” omawianym uchwałom.

❗ Po roku sprawowania mandatu ¼ włochowskich radnych ANI RAZU nie zabrała głosu podczas sesji!!! To przykre zwłaszcza dla mieszkańców, którzy szczególnie zaufali tym radnym, zakreślając ich na listach wyborczych.

__
Sfinansowano przez @narodowyinstytutwolnosc ze środków #PROO