NOWE PLANY METRA DLA WARSZAWY❗️

✅W maju 2018 r. Rada m.st. Warszawy zainicjowała proces sporządzania nowego dokumentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Aktualnie obowiązuje Studium będące wytycznymi do tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zostało uchwalone w 2006 roku. Zakłada się, iż nowy dokument ma kształtować politykę przestrzenna m.st. Warszawy do 2050 r.
✅Cały czas trwają konsultację niektórych obszarów projektowanego dokumentu. Oto niektóre założenia:
✔️ W zakresie polityki parkingowej: zakłada się, że istotnym elementem systemu parkingowego Warszawy będzie rozbudowany system parkingów Parkuj i Jedź.
✔️ W studium zakłada się, że w warszawskim systemie transportu publicznego autobusy będą pełnić przede wszystkim rolę uzupełniającą i dowozową do wydajniejszych środków transportu.
✔️ Zakłada się, że system transportu rowerowego powinien zapewniać mieszkańcom i użytkownikom możliwość sprawnego, komfortowego i bezpiecznego przemieszczania się po mieście.
✔️ studium zakłada się, że nadrzędnym środkiem miejskiego transportu zbiorowego w Warszawie pozostanie metro. Ustala się, że docelowo sieć metra będzie składała się z pięciu linii
M1 w relacji Kabaty – Młociny,
M2 w relacji Ursus Płn. – Marymont,
M3 w relacji Stadion − Żwirki i Wigury,
M4 w relacji Myśliborska – Wilanów,
M5 w relacji Ursus Niedźwiadek – Gocławek.