Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu…

? Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu…powiedział Mały Książę – ale czy tak może powiedzieć radny sprawujący mandat? Polityka informacyjna jest niesłychanie istotna dla wizerunku radnych, jak i dla budowania zaufania mieszkańców dzielnicy do wybranych przez siebie przedstawicieli. Włochowscy radni starają się informować mieszkańców o swoich działaniach, zwłaszcza za pomocą mediów społecznościowych, ale co z mieszkańcami, którzy nie posiadają konta na fb? Może warto zastanowić się nad inną – dodatkową formą komunikacji z mieszkańcami, zwłaszcza seniorami.

? Tylko 29% badanych mieszkańców czuje stałą więź, do której ustawowo zobligowany jest każdy radny. Z analizy odpowiedzi udzielonych przez badanych mieszkańców wynika, że 46% pytanych zauważa, że radni aktywnie uczestniczą w wydarzeniach społecznych, kulturalnych i oświatowych organizowanych na terenie dzielnicy. Należy bowiem zdawać sobie sprawę z tego, że żadne dokonania radnego przeprowadzone dla wspólnego dobra ( program społeczny, imprezy kulturalne itp.) nie staną się faktami publicznymi, dopóki nie zostaną faktami informacyjnymi czy wręcz prasowymi.

? Mieszkańcy oczekują od radnych informowania o swojej działalności, pracach w komisjach, złożonych interpelacji, spotkaniach czy rozwiązanych problemach. Należy zwrócić uwagę, że przekazywane informacje powinny dotyczyć Dzielnicy Włochy, jej mieszkańców a nie rozgrywek czy uwag politycznych, promowania partii z której radny startował.

? Na wyróżnienie zasługuje Mateusz Załęski i Michał Hausman!

__
Sfinansowano przez @narodowyinstytutwolnosci ze środków #PROO