Jak to z dyżurami było…?

? JAK TO Z DYŻURAMI BYŁO…?

? Analizując miejsce i terminy dyżurów radnych kadencji 2018-2023 po roku sprawowania mandatu zamieszczone na profilach radnych na stronie Urzędu Dzielnicy Włochy wynika, że 2 radnych w ogóle nie ma uzupełnionych danych, kiedy mieszkańcy mogą się z nimi spotkać, z 10 radnymi mieszkańcy mogą się spotkać umawiając wizytę poprzez Wydział Obsługi Rady Dzielnicy, 4 radnych wskazało konkretne miejsca i termin dyżurów, dwoje ma dyżury dokładnie w tym samym miejsc i czasie. W przypadku 4 radnych podane są konkretne miejsce i termin z jednoczesną informacją o możliwości indywidualnego umówienia się poprzez kontakt przez Wydział Obsługi Rady Dzielnicy.

? Na wyróżnienie zasługują: Andrzej Krupiński, Christian Młynarek, Mahbub Siddique-Olesiejuk, Mateusz Załęski

⚠ Radni, którzy wyznaczają na początku kadencji sztywne daty i godziny spotkań z mieszkańcami powinni zwracać uwagę, czy w danym miesiącu nie pokrywają się one z posiedzeniami komisji, obradami sesji czy świętami. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, to z odpowiednim wyprzedzeniem powinni informować o przełożeniu lub odwołaniu dyżuru.

__
Sfinansowano przez @narodowyinstytutwolnosci ze środków #PROO