Dostępność radnych

Zgodnie z Art. 23 ustawy o samorządzie gminnym: „…Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia…”
W ramach naszego projektu regularnie badamy jak włochowscy radni wykonują powyższy obowiązek. Jednym z takich elementów jest sprawdzanie informacji na BIP-ie o możliwym kontakcie z radnym.
Trzeba wskazać, iż cześć radnych umieszcza wiele możliwych sposobów kontaktu ze sobą, ale w wielu przypadkach można zobaczyć informację jak poniżej.
I niby kontakt jest, ale trzeba się do radnego umówić przez sekretariat, radny nie ma czasu odbierać telefonów lub maili od mieszkańców – w końcu jest radnym, politykiem, jest KIMŚ i trzeba zachować szczególną formę aby umówić się na spotkanie.
Czy taką postawę można uznać za utrzymywanie stałej więzi z Mieszkańcami???