Czy mieszkańcy Włoch znają swoich Radnych?

CZY MIESZKAŃCY WŁOCH ZNAJĄ SWOICH RADNYCH?

ℹ Badanie przeprowadzono wśród 312 mieszkańców Dzielnicy Włochy w wieku powyżej 18 roku życia z podziałem na trzy okręgi wyborcze.

❓ Jak zwiększyć rozpoznawalność radnych w ich okręgach wyborczych?
? Prawie połowa ankietowanych nie potrafiła wskazać co najmniej dwóch radnych z okręgu wyborczego.

❓ Czy mieszkańcy wiedzą, kiedy swoje dyżury mają radni?
? Tylko 23% ankietowanych mieszkańców Włoch potrafiło wskazać gdzie i kiedy mają dyżuru radni ewentualnie, gdzie mogą takie informacje znaleźć.

❓ Czy radni wykonując swój mandat kierują się dobrem wspólnym i wszystkich mieszkańców?
? Ponad ¾ respondentów uważa, że radni wykonując swój mandat nie kierują się dobrem wspólnym i wszystkich mieszkańców.

❓ Czy radni utrzymują stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami (stowarzyszenia, fundacje, kluby seniora itp.)?
? Tylko 29% badanych mieszkańców czuje stałą więź, do której ustawowo zobligowany jest każdy radny.

❓ Czy radni powinni inicjować spotkania tematyczne z mieszkańcami (dotyczące funkcjonowania oświaty, inwestycji, bezpieczeństwa)?
? Ponad 50% ankietowanych mieszkańców oczekuje od radnych organizacji przedmiotowych spotkań.

❓ Czy radni pełnią swoją rolę zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców?
? Tylko 27% ankietowanych uważa, że radni pełnią swoją rolę zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.

__
Sfinansowano przez @narodowyinstytutwolnosci ze środków #PROO