Barometr obywatelski dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

? Barometr obywatelski dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

❓ Czy i jak możemy monitorować pracę radnych naszej dzielnicy? Jaka jest włochowska Rada Dzielnicy? Czy radni działają aktywnie na rzecz wszystkich mieszkańców i dobra wspólnego? Czy radni widzą w mieszkańcach coś więcej niż tylko grupę wyborców, z którą rozmawiają przed wyborami za pomocą wyborczych plakatów?

✅ W ramach projektu realizowanego przez FUNDACJĘ NA RZECZ ROZWOJU WARSZAWA 2030+ sześciu obserwatorów społecznych uczestniczących w posiedzeniach Rady Dzielnicy, w pracach komisji, obserwujących pracę radnych w „terenie” postara się odpowiedzieć na pytania stawiane przez mieszkańcy. Pomysł na przeprowadzenie monitoringu nie był zainspirowany żadnym szczególnym wydarzeniem, impulsem, mówiącym o tym, że w Radzie Dzielnicy jest kryzys, zadania nie są właściwie wykonywane, a radni nie są godni nazywać się osobami reprezentującymi interes Dzielnicy. Naszą uwagę przykuła kwestia tego, że bardzo niewielu mieszkańców Dzielnicy interesuje się pracą Rady (z przeprowadzonej ankiety wynika, że prawie 65% mieszkańców nie interesuje się wydarzeniami w Dzielnicy), kontaktuje się z radnymi czy choćby zna ich nazwiska (tylko 23% ankietowanych mieszkańców posiada wiedzę o dyżurach radnych). Przeprowadzenie monitoringu ma służyć zmianie – a takie działania, powszechnie nazywane „watchdogowe” są charakterystyczne dla rozwiniętego społeczeństwa obywatelskiego – aktywnego, odpowiedzialnego, zdolnego do samoorganizacji – a właśnie takim społeczeństwem chcą być mieszkańcy Dzielnicy Włochy. Monitoring – czyli obserwowanie w efekcie ma doprowadzić do poprawy funkcjonowania Dzielnicy w najróżniejszych obszarach.

? RADNI DZIELNICY WŁOCHY. KIM SĄ?

➡ Rada Dzielnicy Włochy jest kolegialnym organem stanowiąco – kontrolnym
➡ Kadencja Rady trwa 5 lata (2018-2023)
➡ Wybierana jest przez mieszkańców w wyborach powszechnych, bezpośrednich, równych i w głosowaniu tajnym.
➡ W Radzie zasiada 21 radnych z 3 okręgów wyborczych.
➡ Na czele Rady stoi Przewodniczący Rady oraz 2 Wiceprzewodniczących. Obecnie funkcję Przewodniczącej pełni Sylwia Ciekańska, a jej zastępcami są Katarzyna Siedlecka i Mariusz Czapla.

? Bauer Magdalena, Berłowska Halina, Ciekańska Sylwia, Kaźmirowicz-Młot Magdalena, Leśniak Tina, Siedlecka Katarzyna

? Czapla Mariusz, Hausman Michał, Jarosz Łukasz, Krupiński Andrzej, Młynarek Christian, Pisarek Tomasz, Siddique-Olesiejuk Mahbub, Siek Adam, Sosnowski Radosław, Sosnowski Sławomir, Trojan Rafał, Walerzak Konrad, Wąsowicz Michał, Wymysłowski Dominik, Załęski Mateusz

 

__
Sfinansowano przez @narodowyinstytutwolnosc ze środków #PROO